Adaptacije i rekonstrukcije

Izvođenje građevinskih radova

Adaptacije i rekonstrukcije

Izvođenje građevinskih radova

Rekonstrukcija i adaptacija postojećih prostora i objekata je zasigurno jedan od najosjetljivijih građevinskih zahvata jer u jednom trenutku obuhvaća sve vrste radova i kombinacije raznih modernih sustava i materijala.

Radove planiramo tako da svi zanatski radovi teku pravilnim redoslijedom, pritom pazeći na konačan vizualni i tehnički rezultat. U ovim poslovima smo specijalizirali izvođenje i koordinaciju svih vrsta radova, bilo da se radi o našim stručnim radnicima ili o našim dugogodišnjim kooperantima za određene vrste radova.

Naravno sve se odvija uz nadzor naših Ovlaštenih voditelja radova koji su se dokazali na sličnim projektima zadnjih nekoliko godina i koji posjeduju sva potrebna stručna znanja i kvalifikacije.