Fasaderski radovi

Izgradnja objekata

Fasaderski radovi

Izgradnja objekata

Pod pojmom fasadera i izvedbe fasaderskih radova podrazumijevamo gradnju i planiranje fasade koja se gradi u skladu s tehničkim propisima i normativima. Pa tako je dužnost fasadera da se prije početka fasaderskih radova, fasada prvo planira, dakle, da se planiraju premazi, materijali i elementi za fasadu i vrata. U ovisnosti o željama kupaca i tehničkih normi gdje se fasaderski radovi izvode različitim tehnikama i materijalima.

U izgradnju fasade mogu biti uključene i mnoge druge stvari kao na primjer montaža toplinske izolacije u fasade kako bi time nastala inteligentna i učinkovita fasada. Iskusni graditelji fasada moraju imati znanja o ostalim stvarima kao na primjer poznavanje različitih kostrukcija fasade, tako da izgradnju fasade može obavljati jedna tvrtka u cjelosti.