Uređenje dvorišta i kolnih prilaza

Izvođenje građevinskih radova

Uređenje dvorišta i kolnih prilaza

Izvođenje građevinskih radova

Usluga uređenja dvorišta i kolnih prilaza podrazumijeva iskop i odvoz zemlje, nasipavanje i planiranje posteljice. Također, izvedba armirano betonskih šahtova, instalacije dovoda i odvoda vode. Uz navedeno vršimo opločenja kamenim kockama kružnog uzorka i opločenja pločama lomljenog kamena.